Verlof

Er zijn verschillende soorten verlof. U leest hieronder wat u bij deze verschillende soorten verlof moet regelen en wat er voor u wordt geregeld.

Ouderschapsverlof

Krijgt u een kind? Dan kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. U gaat dan tijdelijk minder werken. Maar u blijft tijdens de verlofperiode op het gewone niveau pensioen opbouwen.

Onbetaald verlof

U kunt ook onbetaald verlof opnemen. U neemt een periode verlof op waarbij uw baan doorloopt zonder dat u salaris ontvangt. De deelneming aan het fonds schorten we in die periode op. U kunt kiezen de opbouw van pensioen en het partnerpensioen voort te zetten. U betaalt dan zelf de gehele premie hiervoor aan uw werkgever. Via uw P&O-afdeling kunt u vooraf vragen om een berekening van de verschillende premies.