Scheiden

Gaat u scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit staat in de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Maar u mag zelf ook andere afspraken maken met uw ex-partner. Afspraken over verevening van uw pensioen moet u wel binnen twee jaar aan ons doorgeven.

Overlijdt u? Dan krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Behalve als uw ex-partner hiervan afstand doet. U moet dit bij de echtscheiding uitdrukkelijk regelen.
Conversie

Uw ex-partner kan zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een eigen aanspraak op pensioen. Dat geldt ook voor het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet conversie. U moet hier wel mee instemmen.

Heeft uw ex-partner gekozen voor conversie? Dan is dat definitief. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u heeft u dus geen recht op de geconverteerde aanspraken.

Meld uw scheiding binnen twee jaar

Meld uw scheiding aan ons. Ook uw eventuele andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Dit doet u uiterlijk twee jaar nadat de scheiding bij de gemeente is geregistreerd. Gebruik hiervoor dit formulier. Krijgen wij dit formulier niet van u? Dan moeten u en uw ex-partner het pensioen zelf verdelen.

Woont u niet langer samen?

De wet Verevening pensioenrechten bij scheiding geldt alleen bij een huwelijk of een een geregistreerd partnerschap.

Woont u niet langer samen? Dan is er dus geen wettelijk recht op verdeling van het ouderdomspensioen. Uw ex-partner kan wel aanspraak maken op het partnerpensioen dat hij of zij krijgt na uw overlijden. Daarvoor hebben wij na de beëindiging van uw relatie een kopie nodig van uw samenlevingsovereenkomst en een kopie van de beëindigingsovereenkomst.

Andere afspraken

Maakt u met uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van uw pensioen? Neem dan voor de zekerheid altijd vooraf contact met ons op.