Arbeidsongeschikt

Raakt u arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)? Dan kunt u vragen uw deelname door te zetten zonder premie te betalen.


De mate van voortzetting hangt samen met uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit is dus het percentage waarvoor u als inactieve deelnemer op grond van de WIA arbeidsongeschikt bent.

Mate van arbeidsongeschikt zijn

Percentage voortzetting

80% tot 100%

75%

65% tot 80%

50,75%

55% tot 65%

42%

45% tot 55%

35%

35% tot 45%28%

< 35%

0%

WIA-excedentpensioen

Naast een premievrije voortzetting kent de pensioenregeling een zogeheten WIA-excedentpensioen. Met deze module verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering.

Verdient u meer dan het WIA-maximumsalaris (in 2024: € 71.628)? Dan krijgt u als u arbeidsongeschikt raakt geen WIA-uitkering over dit excedentsalaris. Met de regeling WIA-excedentpensioen verzekert u dit gedeelte. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u naast uw WIA-uitkering een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het WIA-excedentpensioen is 80% van het jaarsalaris. Voor zover dat hoger is dan de loongrens, tot een maximum van € 100.000. De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.