Uw pensioen bij Honeywell

U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Honeywell. Naast een ouderdomspensioen is er een pensioen als u arbeidsongeschikt raakt. Komt u te overlijden, dan is er voor uw nabestaanden ook een pensioen.

Op deze website vindt u algemene informatie, informatie over uw ouderdomspensioen en informatie over partner- en wezenpensioen.

Ouderdomspensioen

In de pensioenregeling van Honeywell bouwt u pensioen op. Dit pensioen keren we levenslang uit zodra u met pensioen gaat. De pensioenleeftijd is 68 jaar. U kunt ook kiezen eerder met pensioen te gaan. Dat kan vanaf uw 55e.

Arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)? Dan kunt u een verzoek indienen tot ‘voortzetting van het deelnemerschap zonder premiebetaling’. De mate van voortzetting hangt samen met uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit is dus het percentage waarvoor u op grond van de WIA arbeidsongeschikt bent.

WIA-excedentpensioen

Naast een premievrije voortzetting kent de pensioenregeling een zogeheten WIA-excedentpensioen. Met deze module verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering.

Verdient u meer dan het WIA-maximumsalaris (in 2024: € 71.628)? Dan volgt bij arbeidsongeschiktheid geen WIA-uitkering over dit excedentsalaris. Met de regeling WIA-excedentpensioen verzekert u dit gedeelte. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u naast uw WIA-uitkering dus een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het WIA-excedentpensioen is 80% van het jaarsalaris. Voor zover dat hoger is dan de loongrens, tot een maximum van € 100.000. De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Partnerpensioen

Tijdens uw baan met Honeywell verzekeren we een partnerpensioen.

Tijdelijk partnerpensioen

Een tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. We betalen het uiterlijk tot en met:

  • De laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.
  • De eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Het tijdelijk partnerpensioen is 0,491% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. We vermenigvuldigen dit met het aantal jaren van deelname aan het pensioen dat u tot uw AOW-datum had kunnen bereiken.

Levenslang partnerpensioen

Naast het tijdelijk partnerpensioen bieden we ook een levenslang partnerpensioen. Dat is 70% van het totaal te bereiken pensioen. Dit percentage kan afwijken, bijvoorbeeld als u gescheiden bent.

Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. We keren het daarna levenslang aan uw partner uit. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.

Wezenpensioen

Bij uw overlijden hebben uw kinderen tot hun 25-jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen is per kind 14% van het totaal te bereiken ouderdomspensioen. Volle wezen (wezen waarvan beide ouders zijn overleden) krijgen het dubbele.

Toeslagverlening

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Honeywell uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Koopkracht

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Honeywell niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen. Het bestuur verhoogt de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2024 met 2,96%.

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen beperkt kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen gedeeltelijk kan meegroeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen blijft daardoor gedeeltelijk waardevast. Ga naar ‘Mijn pensioen’ en bekijk hoe uw pensioen er voor staat.