Uw pensioen bij Honeywell

U heeft pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Honeywell. De pensioenregeling van Honeywell is een middelloonregeling. Dat betekent dat u ieder jaar dat u werkte pensioen heeft opgebouwd over het salaris uit dat jaar.

Op deze website vindt u algemene informatie, informatie over uw ouderdomspensioen en informatie over partner- en wezenpensioen.

Ouderdomspensioen

U heeft pensioen opgebouwd in de pensioenregeling van Honeywell. Dit pensioen keren we levenslang uit zodra u met pensioen gaat. De pensioenleeftijd is 68 jaar. U kunt ook kiezen eerder met pensioen te gaan. Dat kan vanaf uw 55e.

Arbeidsongeschiktheid

Voor een ex-werknemer is er geen risico op arbeidsongeschiktheid meer verzekerd, tenzij voor de werknemer de wachttijd in de zin van de WIA op de ontslagdatum nog niet voorbij is, dan wordt de mate van premievrije voortzetting gemaximeerd op de mate die geldt bij de start van de WIA-uitkering na einde deelname.

Partnerpensioen

Tijdens uw dienstverband bij Honeywell heeft u partnerpensioen opgebouwd. Het partnerpensioen is 70% van het totaal opgebouwde pensioen. Dit percentage kan afwijken, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. We keren het daarna levenslang aan uw partner uit. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.

Wezenpensioen

Bij uw overlijden hebben uw kinderen tot hun 25-jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen is per kind 14% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen. Volle wezen (wezen waarvan beide ouders zijn overleden) krijgen het dubbele.

Toeslagverlening

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Honeywell uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Koopkracht

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Honeywell niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen. Het bestuur verhoogt de pensioenen per 1 januari 2022 met 1,26%.

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen beperkt kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen gedeeltelijk kan meegroeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen blijft daardoor gedeeltelijk waardevast.