Keuzes voor uw pensioen

Nadert het moment waarop u met pensioen gaat? Denk dan op tijd over een aantal zaken na.

Kijk hieronder voor meer informatie.

Pensioenleeftijd

Bij Pensioenfonds Honeywell gaat uw pensioen in als u 68 jaar wordt.

Eerder met pensioen

U kunt eerder met pensioen. Dit kan op z'n vroegst vanaf uw 55ste. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Neem hiervoor contact op met de pensioendesk.

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen wel lager. Omdat uw pensioenuitkering eerder ingaat, moet het pensioen over een langere periode worden 'verdeeld'.

Later met pensioen

U kunt later met pensioen. Dan wordt uw pensioen hoger. Uw pensioenuitkering wordt namelijk over een kortere periode uitbetaald.

Wel of geen partnerpensioen?

Op de pensioendatum kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Ook kunt u een deel van uw pensioen omzetten in een extra partnerpensioen. Bij uw aanvraag voor pensioen maakt u uw keuze bekend. Daaraan voorafgaand kunt u een berekening vragen bij de pensioendesk. De berekening geeft een indicatie.

Afkopen klein pensioen

Is uw pensioen kleiner dan een wettelijk bepaald bedrag? Dan wordt het pensioen op de pensioeningangsdatum afgekocht. De grens voor afkoop is € 594,89 per jaar (2023).

Wat is een variabele pensioenuitkering?

U kunt een bepaalde periode uw pensioen verhogen. U kiest daar op de pensioeningangsdatum eenmalig voor. U ontvangt eerst een bepaalde periode een hoger pensioen. Daarna krijgt u een periode een lager pensioen. De laagste uitkering is dan 75% van de hoogste uitkering. Het omgekeerde (de laag/hoog-variant) kan ook.

Pensioen aanvragen

U moet uw pensioen schriftelijk aanvragen bij Pensioenfonds Honeywell, uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum. U krijgt daarover op tijd bericht van het pensioenfonds. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, rond de 25e van elke maand. Uw vakantie-uitkering zit al in het maandelijkse pensioenbedrag.