Ik nader mijn pensioenleeftijd

Nadert het moment waarop u met pensioen gaat? Denk dan op tijd over een aantal zaken na.

Kies hieronder uw vraag voor meer informatie:

Wat is de pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Honeywell is per 1 januari 2018 - 68 jaar. U kunt eerder (vanaf uw 55e) óf later (tot 5 jaar na uw AOW datum) dan uw pensioenleeftijd met pensioen gaan.

Kan ik eerder met pensioen?

U kunt eerder met pensioen. Dan wordt uw pensioen wel lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op. De pensioenuitkering gaat eerder in. De uitkering moet dus over een langere periode worden 'verdeeld'.

Kan ik later met pensioen?

U kunt later met pensioen. Dan wordt uw pensioen hoger. Uw pensioenuitkering wordt over een kortere periode uitbetaald.

Kan ik gedeeltelijk met pensioen?

U kunt vanaf 55 jaar gedeeltelijk met pensioen. Daarnaast kunt u in deeltijd blijven werken. Kiest u voor deeltijd? Dan moet u dit overleggen met uw werkgever.

Wel of geen partnerpensioen?

Op de pensioendatum kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Ook kunt u een deel van uw pensioen omzetten in een extra partnerpensioen. Bij uw aanvraag voor pensioen maakt u uw keuze bekend. Daaraan voorafgaand kunt u een berekening vragen bij de pensioendesk. De berekening geeft een indicatie.

Wat is een variabele pensioenuitkering?

U kunt een bepaalde periode uw pensioen verhogen. U kiest daar op de pensioeningangsdatum eenmalig voor. U ontvangt eerst een bepaalde periode een hoger pensioen. Daarna krijgt u een periode een lager pensioen. Daarbij mag de laagste uitkering niet minder dan 75% van de hoogste uitkering zijn. Het omgekeerde (de laag/hoog-variant) kan ook.

Hoe vraag ik pensioen aan?

U moet uw pensioen schriftelijk aanvragen bij Pensioenfonds Honeywell, uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum. U krijgt daarover op tijd bericht van het fonds. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, rond de 23e van elke maand. Uw vakantie-uitkering zit al in het maandelijkse pensioenbedrag.