Toeslagverlening

Voor aanpassing van ingegane pensioenuitkeringen per 1 januari kijken we naar de consumentenprijsindex. Dit is toeslagverlening.

Aanpassing van pensioenaanspraken is altijd voorwaardelijk.

Maatgevend voor het geven van een toeslag zijn:

  • De koppeling met de prijsindex.
  • De hoogte van de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.
  • Door het bestuur vastgestelde beleid.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddeld cijfer dat aangeeft hoe het pensioenfonds op lange termijn haar verplichtingen kan betalen.

Geen recht

Er bestaat geen recht op toeslagverlening. Op de langere termijn is niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening gaat gebeuren. We reserveren geen geld voor toekomstige toeslagverleningen. Deze financieren we uit toekomstige premies en overrendementen.

Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar. Geven we toeslag? En zo ja? Hoe hoog?

In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

 

2024:   2,96% - de prijzen stegen van juli 2022 tot en met juni 2023 met 3,26%
2023:  12,45% - de prijzen stegen van juli 2021 tot en met juni 2022 met 12,45%
2022:   1,26% - de prijzen stegen van juli 2020 tot en met juni 2021 met 1,29%
2021:   0,00% - de prijzen stegen van juli 2019 tot en met juni 2020 met 1,56%
2020:   0,20% - de prijzen daalden van juli 2018 tot en met juni 2019 met 1,49%


Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen beperkt kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen gedeeltelijk kan meegroeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen blijft daardoor gedeeltelijk waardevast.