Privacy en uw pensioen

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Vanaf 25 mei 2018 zijn er nieuwe regels voor de bescherming van uw privacy. Hoe gaan we met uw persoonlijke gegevens om? Dat leest u in onze privacyverklaring. De nieuwe privacyregels zijn gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming.

Hoe komen we aan uw gegevens?

We hebben uw gegevens van uw werkgever gekregen. Of u heeft ze zelf aan ons gegeven, bijvoorbeeld op uw persoonlijke pagina ‘Mijn pensioen’.

En wat doen we daarmee?

Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel pensioen u krijgt. Of om uw pensioen aan u te betalen. Uw (mail)adres hebben wij nodig om belangrijke pensioenpost naar u te sturen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Alle gegevens die wij van u hebben, zijn veilig bij ons. We gebruiken ze alleen als we ze echt nodig hebben. En we geven ze ook niet door aan anderen.

English

Data issued to Appel Pensioenuitvoering via this site will be treated carefully and confidentially. Please read our privacy statement.

Let op!
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

  • de toegankelijkheid en inhoud van die websites
  • de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens

Lees daarom ook de privacyverklaring van de site die u bezoekt.