Mijn pensioen

Belangrijk voor uw pensioen is dat de administratie van het pensioenfonds over de juiste gegevens van u beschikt. Alle veranderingen in uw persoonlijke gegevens dient u daarom direct aan onze administratie door te geven. De administratie controleert uw gegevens met uw gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente waar u woont.

Uw dossier

Uw dossiergegevens kunt u inzien door in het linkermenu een onderdeel te selecteren.

De uitkomsten in het onderdeel Mijn pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de bij ons bekende gegevens en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot de pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten.

De pensioenen die zijn opgenomen in de pensioenplanner bevat uitsluitend de pensioenen die zijn opgebouwd bij pensioenfonds Honeywell.