Overlijden

Als u pensioen opbouwt in de pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell, dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen. De uitkering gaat in vanaf de eerste dag volgend op de maand waarin u overlijdt. De uitkering loopt door tot en met de maand waarin uw partner overlijdt.

Wie zijn partners?

Wie geldt als uw partner?

  • De partner is de man of vrouw waarmee u getrouwd bent. Een bij de burgerlijke stand geregistreerde samenleving is gelijk aan het huwelijk.
  • De man of vrouw waarmee u samenleeft en duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder/kind, grootouder/kleinkind).
Voorwaarde is dat:
  • Een notarieel vastgelegde overeenkomst aanwezig is, die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is.
  • De partners minstens de laatste zes maanden voor het overlijden samen in één huis woonden.
Tijdelijk partnerpensioen

Tijdens uw dienstverband bij Honeywell verzekeren we een partnerpensioen. Een tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. We betalen het uiterlijk tot en met:

  • De laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.
  • De eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Het tijdelijk partnerpensioen is 0,491% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. We vermenigvuldigen dit met het aantal jaren van deelname dat u tot uw AOW-datum had kunnen bereiken.

Levenslang partnerpensioen

Het levenslang partnerpensioen is 70% van het totaal te bereiken ouderdomspensioen. Het gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. We keren het daarna levenslang aan uw partner uit. Het eindigt op de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.

Wezenpensioen

Bij uw overlijden hebben uw kinderen tot de 25-jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het totaal te bereiken ouderdomspensioen. Volle wezen (wezen waarvan beide ouders zijn overleden) krijgen het dubbele.