Deeltijdwerk

De pensioenregeling van het Honeywell Pensioenfonds is een zogeheten middelloonregeling. Elk jaar bouwt u pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt.

Het percentage waarmee het pensioen jaarlijks wordt opgebouwd, is 1,815% van de pensioengrondslag. Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken? Dan bouwt u vanaf dat moment naar verhouding op.