Indiensttreding

Heeft u bij uw vorige werkgever pensioen opgebouwd via een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u door waardeoverdracht dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Honeywell. Door uw pensioen over te dragen kunt u uw aanspraken op pensioen bij Honeywell verhogen. Ook kunt u zo de aanspraak op partnerpensioen verhogen.

  • Begint u aan uw werk bij Honeywell? Dan krijgt u automatisch een indiensttredingsbrief. In de bijlage vult u in wie uw vorige werkgever en pensioenuitvoerder was. Pensioenfonds Honeywell neemt daarna contact op met uw vorige pensioenuitvoerder.
  • Krijgen we de gegevens van uw vorige fonds/verzekeraar? Dan ontvangt u van Pensioenfonds Honeywell een offerte voor waardeoverdracht met een toelichting. U maakt dan een keuze of u wel of niet wilt overdragen.
  • Kiest u voor overdracht? Dan krijgt u een bevestiging wanneer het geld is overgemaakt. We hebben uw aanspraken geregistreerd.

Welke pensioenen kan ik overdragen?

Pensioenfonds Honeywell kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw meest recente pensioenuitvoerder. Ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan verandert. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemerrelatie. Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen is niet mogelijk.