Uitdiensttreding

Gaat u bij Honeywell uit dienst?

Dan stopt ook uw pensioenopbouw bij ons. U betaalt geen premie meer. U krijgt van ons uw pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum.

Krijgt u een nieuwe werkgever?

Dan kunnen wij de waarde van uw opgebouwde pensioen overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit vraagt u zelf aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Pensioen van minder dan € 2 vervalt

Gaat u uit dienst? En heeft u minder dan 2 euro bruto per jaar aan pensioen bij ons opgebouwd? Dan vervalt volgens de wet dit hele kleine pensioen aan ons fonds. We maken het niet over naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.

Waar gaat het geld heen?

Dat besluit het fonds. Wij moeten in het jaarverslag melden welk totaalbedrag aan hele kleine pensioenen in dat jaar is vervallen. En wat er met dat totaalbedrag is gedaan.

Waarom vervalt uw hele kleine pensioen?

Het administreren van deze hele kleine pensioenen is duur. De waarde weegt niet op tegen de kosten.