Geschil

Wilt u een geschil aankaarten? Lees dan de geschillenprocedure.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend, en we horen graag waarom. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen. U kunt ook een klacht indienen. We laten u dan weten wat u van ons kunt verwachten en wanneer. 

Klacht indienen in stappen

1. Meld uw klacht

Laat ons weten waarover u niet tevreden bent en waarom. Dit kan telefonisch, per e-mail of per brief via onderstaande contactgegevens:

 

    E-mail           : pfhoneywell@appelpensioen.nl

    Schriftelijk     : Stichting Pensioenfonds Honeywell

                   t.a.v. Het bestuur

                   Postbus 30396

                   1303 AJ Almere

 

2. Bevestiging binnen 5 werkdagen

We laten u schriftelijk of telefonisch weten dat we uw klacht hebben ontvangen. En wanneer we op de klacht reageren. Die bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen.

   

  3. Binnen 15 werkdagen reactie op klacht 

  Meestal krijgt u binnen 15 werkdagen een antwoord. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we iets moeten uitzoeken. Dan laten we u weten wanneer u alsnog een antwoord krijgt.

  4. Niet eens met onze reactie?

  We hopen natuurlijk dat u zich kunt vinden in ons antwoord. Is dat niet zo? Dan kunt u een brief of e-mail sturen naar het bestuur van het pensioenfonds. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord. Dit zijn de contactgegevens:

      E-mail           : pfhoneywell@appelpensioen.nl

      Schriftelijk     : Stichting Pensioenfonds Honeywell

                     t.a.v. Het bestuur

                     Postbus 30396

                     1303 AJ Almere

   

  5. (Opnieuw) bevestiging binnen 5 werkdagen

  We laten u telefonisch of schriftelijk weten dat we uw reactie hebben ontvangen. Dit doen we binnen 5 werkdagen.

  6. Binnen 6 weken reactie 

  U ontvangt een inhoudelijke, schriftelijke reactie. Het kan gebeuren dat het bestuur meer tijd nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat ze iets moet uitzoeken. Dan hoort u wanneer u alsnog een antwoord krijgt.

  7. Naar de Geschillen Instantie Pensioenfondsen of de rechtbank 

  Heeft u alle stappen doorlopen, maar bent u het nog niet eens met ons antwoord? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • U meldt uw klacht bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen:

        Geschilleninstantie Pensioenfondsen

        Varrolaan 100

        3584 BW Utrecht

        Telefoon: 085 049 20 30  

        www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

   

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Dan kunt u naar de rechtbank. 

  • U gaat direct naar de rechtbank. Dus zonder dat u bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen bent geweest.

   

  Meer weten?

  • Gaat uw klacht over de berekening van de hoogte van je pensioen? Dan volgen we het Herzieningenbeleid