Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Honeywell.

Praktisch houdt het bestuur toezicht op:

  • het beheer van de pensioengelden;
  • de uitvoering van een goede pensioenadministratie;
  • het functioneren van vermogensbeheerders.

Het bestuur bestaat uit zes leden: drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden en één bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

Benoemd namens de werkgever:

  • J. de Vries, voorzitter
  • P.C. van Doodewaard, secretaris
  • vacature

Benoemd namens de werknemers:

  • J.A.M. Roeloffzen, vicesecretaris
  • E. Danckaarts

Benoemd namens de pensioengerechtigden:

  • T. van Esch, vertegenwoordiger

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij maximaal twee termijnen opnieuw benoembaar zijn.