Informatie herzien pensioen

  

Wat doet Pensioenfonds Honeywell als het pensioen niet goed is berekend?

 

Pensioenfonds Honeywell stelt uw pensioen zorgvuldig vast. Helaas kan het voorkomen dat we een pensioen niet goed berekenen. Dat kan komen door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld het ontbreken van gegevens. Of de gegevens die we hebben zijn niet juist. Het pensioen dat u krijgt, kan dan te hoog of te laag zijn. Hoe gaat Pensioenfonds Honeywell om met situaties waarin de hoogte van een pensioen niet goed is berekend?

 

We passen de hoogte van het pensioen aan

Hebben wij een pensioen verkeerd berekend? Dan berekenen wij dat pensioen op basis van de nieuwe gegevens opnieuw. Wij passen de hoogte van het pensioen dan in principe per direct aan. U wordt daar schriftelijk over geïnformeerd. Hieronder leest u meer over de mogelijke situaties.

 

U heeft te weinig pensioen ontvangen

Blijkt dat uw pensioen tot dan toe te laag was? Dan ontvangt u in het vervolg een hoger pensioen. Het bedrag dat u tot dan toe te weinig heeft gehad, betalen wij u na.

 

U heeft te veel pensioen ontvangen

Heeft u een te hoog pensioen ontvangen? Dan ontvangt u in het vervolg een lager pensioen. Het bedrag dat u te veel heeft ontvangen moet u terugbetalen, maar er zijn uitzonderingen.


Terugbetalen moet als:

  • de fout komt omdat u onjuiste informatie heeft verstrekt. In dat geval moet u het te veel betaalde bedrag volledig terugbetalen, of;
  • u wist - of had kunnen weten - dat u een te hoog pensioen ontving. Bijvoorbeeld omdat de juiste hoogte van uw pensioen altijd duidelijk aan u is gecommuniceerd. In dit geval betaalt u het te veel ontvangen pensioen terug. Wij kijken dan maximaal 3 jaar terug. Terugbetalen hoeft alleen wanneer het teveel ontvangen bedrag hoger is dan € 1.000.

Terugbetalen hoeft niet:

  • als u niet wist - of had kunnen weten - dat u een te hoog pensioen ontving. Wij kijken daarvoor onder meer naar de informatie die u heeft gekregen over uw pensioen. Was daarin wel of niet duidelijk af te leiden dat er sprake was van een fout?

 

Een betalingsregeling is mogelijk

Het terug te betalen bedrag kan worden verrekend met uw toekomstige pensioenuitkeringen. U kunt het bedrag ook zelf terugstorten. Dat hoeft niet in één keer. U kunt ons vragen om een betalingsregeling.