• A (1)
 • B (2)
 • C (1)
 • D (2)
 • E (1)
 • F (1)
 • G (0)
 • H (1)
 • I (0)
 • J (0)
 • K (0)
 • L (0)
 • M (1)
 • N (0)
 • O (3)
 • P (8)
 • Q (0)
 • R (0)
 • S (0)
 • T (1)
 • U (0)
 • V (1)
 • W (4)
 • X (0)
 • Y (0)
 • Z (0)

Woordenboek

Ongehuwd samenwonen

Het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden. Ook familierelaties vallen onder de regeling zoals broer-zus, neef-neef etc. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder-kind, grootouder-kleinkind). De gemeenschappelijke huishouding moet vastliggen in een notariële akte, minimaal zes maanden duren en begonnen zijn voor de pensioendatum.

Opgebouwd pensioen

De tot een bepaalde datum opgebouwde pensioenaanspraken, berekend volgens de 'normale' formules en op basis van de deelnemingstijd tot de rekendatum.

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat u krijgt op uw pensioeningangsdatum.