• A (1)
 • B (2)
 • C (1)
 • D (2)
 • E (1)
 • F (1)
 • G (0)
 • H (1)
 • I (0)
 • J (0)
 • K (0)
 • L (0)
 • M (1)
 • N (0)
 • O (3)
 • P (8)
 • Q (0)
 • R (0)
 • S (0)
 • T (1)
 • U (0)
 • V (1)
 • W (4)
 • X (0)
 • Y (0)
 • Z (0)

Woordenboek

Partner

Hieronder wordt verstaan:

 • de man of vrouw met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • de ongehuwde man of vrouw met wie u ongetrouwd minimaal zes maanden samenleeft en een gemeenschappelijke huishouding voert. U heeft dit notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Partnerpensioen

Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden.

Pensioendatum

De eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is gedeelte van uw salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Dit is het salaris inclusief het vakantiegeld en de door de werkgever toegezegde vaste jaarlijkse uitkeringen en toeslagen. Er zit een maximum aan het salaris waarover u pensioen kunt opbouwen. Voor 2023 is het maximum € 128.810,-.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het voor u geldende pensioengevend salaris, verminderd met de franchise.

Pensioeningangsdatum

De datum waarop uw pensioen ingaat. Dit is op z'n vroegst als u 55 jaar wordt en uiterlijk als u 5 jaar na uw AOW-datum.

Pensioenwet

Wet die de bescherming van pensioenrechten en veiligstelling daarvan voor de deelnemers beoogt.

Premievrije aanspraak op pensioen

Opgebouwd pensioen van ex-werknemers ('gewezen deelnemers' of 'slapers').