Scheiden

Gaat u scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit staat in de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Maar u mag zelf ook andere afspraken maken met uw ex-partner.

Het ouderdomspensioen wordt pas verdeeld als u en/of uw ex-partner hierom vraagt. Dit moet binnen twee jaar na de echtscheiding gebeuren. Wij trekken het pensioen voor uw ex-partner af van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel zolang u allebei leeft.

  • Overlijdt uw ex-partner? Dan krijgt u zijn of haar deel van het ouderdomspensioen weer.
  • Overlijdt u zelf? Dan krijgt uw ex-partner niet langer zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt dan wel partnerpensioen, maar alleen als u hiervoor gekozen heeft vóór uw pensionering.
Meld uw scheiding binnen twee jaar

Meld uw scheiding aan ons. Ook uw eventuele andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Dit doet u uiterlijk twee jaar nadat de scheiding bij de gemeente is geregistreerd. Gebruik hiervoor dit formulier. Uw ex-partner krijgt dan het pensioen rechtstreeks van ons, maar niet met terugwerkende kracht.

Krijgen wij dit formulier niet van u? Dan moeten u en uw ex-partner het pensioen zelf verdelen.

Einde ongetrouwde samenleving

De wet Verevening pensioenrechten bij scheiding geldt alleen bij een huwelijk of een een geregistreerd partnerschap.

Woont u ongetrouwd samen (niet geregistreerd)? Dan is er bij het einde van de samenleving dus geen wettelijk recht op pensioenverdeling. Heeft u bij uw pensionering gekozen voor partnerpensioen? Dan krijgt uw ex-partner dit na uw scheiding wel.

Andere afspraken

Maakt u met uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van uw pensioen? Neem dan voor de zekerheid altijd vooraf contact met ons op.

Veranderingen in uw situatie