Ongehuwd samenwonen

Ongetrouwd samenwonenden - zónder geregistreerd partnerschap - krijgen bijna dezelfde behandeling als gehuwden.

De samenleving moet wel in een notariële akte zijn vastgelegd en daarin moet zijn opgenomen dat de partner de begunstigde voor het partnerpensioen is.

Enkele verschillen blijven bestaan. Bevolkingsregisters houden data bij van huwelijk en scheiding. Zo kan altijd achterhaald worden of en wanneer iemand getrouwd is geweest en met wie.

Voor ongetrouwd samenwonenden bestaan dit soort registers niet. U moet dus kunnen aantonen:

  • Dat u samenwoont.
  • Wie uw partner is.
  • Op welke datum uw samenleving is begonnen of geëindigd.

Als uw samenleving is begonnen nadat u met pensioen bent gegaan, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Ook de wetgever maakt op een aantal punten in de pensioenwetgeving onderscheid tussen gehuwden en ongetrouwd samenwonenden. Pensioenfondsen moeten daar rekening mee houden.

Veranderingen in uw situatie