De pensioenregeling en premie zijn veranderd

mei 12, 2021, 13:15 by Honeywell
Het pensioenfonds heeft vorig jaar aan de werkgever moeten aangeven dat het niveau van de premie voor 2020 (29,7% van de pensioengrondslag) niet voldoende zal zijn voor de pensioenopbouw in 2021. Hierover is uitvoerig overleg geweest tussen het pensioenfondsbestuur en Honeywell.
geld 20210512
 

Wat betekent dit voor u?

Het pensioenfonds heeft vorig jaar aan de werkgever moeten aangeven dat het niveau van de premie voor 2020 (29,7% van de pensioengrondslag) niet voldoende zal zijn voor de pensioenopbouw in 2021. Hierover is uitvoerig overleg geweest tussen het pensioenfondsbestuur en Honeywell.

Net als bij PME is de pensioenopbouw voor 2021 verlaagd van 1,875% naar 1,815%. Daarnaast heeft Honeywell besloten fors meer premie te gaan betalen, namelijk 39,0% van de pensioengrondslagsom in 2021 in plaats van de 29,7% van 2020.

Daarbij is de werknemersbijdrage gelijk gebleven, namelijk 10,89% van de pensioengrondslag. Gunstig voor u als deelnemer, als u pensioen opbouwt. De verhoging van de pensioenpremie komt dus volledig voor rekening van de werkgever. Vanaf 2022 zal weer jaarlijks getoetst worden of de afgesproken premie voldoende hoog is om de pensioenopbouw bij het pensioenfonds te kunnen blijven inkopen.

 

Uw pensioen is niet verhoogd

Eind 2020 hebben wij helaas moeten besluiten de pensioenen van de actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden niet te verhogen per 1 januari 2021. Onze beleidsdekkingsgraad per 1 oktober 2020, die maatgevend is of een toeslag kan worden toegekend per 1 januari 2021, lag vrijwel op het minimum niveau van 110%. Boven dit niveau kan het bestuur, als de omstandigheden stabiel zijn, besluiten een gedeeltelijke toeslag toe te kennen. De prijsontwikkeling (CPI alle bestedingen afgeleid) bedroeg 1,56%. Op basis van de uitgevoerde berekeningen was maximaal een toeslag van 0,08% toegestaan. Gezien de onzekere situatie in relatie tot COVID19 vonden wij (mede gezien het geringe percentage) het niet verantwoord deze zeer beperkte toeslag toe te kennen.

Ook PME heeft de pensioenen niet kunnen verhogen per 1 januari 2021.