SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

mrt 10, 2021, 12:43 by Honeywell
Op 10 maart 2021 treedt de Europese SFDR in werking. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

honeywell_upo_navigatie_fc

Op 10 maart 2021 treedt de Europese SFDR in werking. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Inzake de SFDR verklaart Stichting Pensioenfonds Honeywell het volgende: De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure van Stichting Pensioenfonds Honeywell zijn te vinden in de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Pensioenfonds Honeywell houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Het pensioenfonds zal geen indicatoren over ongunstige effecten rapporteren (wanneer de Regulatory Technical Standard (RTS) in werking treedt).

De belangrijkste twee redenen, waarom het fonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet in aanmerking genomen worden, zijn:

  1. Stichting Pensioenfonds Honeywell is van mening dat het niet de strekking van de wetgeving lijkt te zijn om partijen de mogelijkheid te ontnemen om op een minder uitgebreid niveau (d.w.z. zonder rapportage over een groot palet aan indicatoren) aan due diligence te doen. Anders ondervindt het fonds dat op eigen initiatief aan due diligence doet daar de nadelen van door middel van additionele, arbeidsintensieve en kostbare rapportages. Deze mening wordt ondersteund door de AFM die in haar sectorbrief van 16 december 2020 laat weten dat pensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van haar activiteiten en producten. Verder laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke impact zou hebben op de rapportageplicht van het fonds.
  2. Op de tweede plaats is pensioenfonds Honeywell van mening dat het momenteel moeilijk te bepalen is of het fonds de ‘belangrijkste ongunstige effecten’ in aanmerking neemt, zolang de RTS nog niet zijn gepubliceerd. Op het moment van opstellen van deze verklaring ontbreekt de secundaire wetgeving inzake SFDR (‘regulatory technical standards’ oftewel RTS) nog. De Europese Toezichthouders hebben op 4 februari 2021 een conceptversie van de RTS naar de Europese Commissie gestuurd, die waarschijnlijk niet of beperkt aangepast zal worden. De officiële versie zal naar verwachting pas in de zomer van 2021 gepubliceerd worden en op zijn vroegst per 1 januari 2022 in werking treden. Derhalve zal het fonds in ieder geval tot de officiële publicatie van de RTS gebruik maken van de opt-out.

Stichting Pensioenfonds Honeywell heeft zich op dit moment nog geen mening gevormd of het in de toekomst wel zal verklaren dat de belangrijkste ongunstige effecten worden meegewogen in de beleggingsbeslissingen. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de RTS wanneer deze officieel wordt gepubliceerd en de mate waarin de vermogensbeheerder van de beleggingen van het fonds kan ondersteunen bij de rapportagevereisten.

Stichting Pensioenfonds Honeywell blijft ondertussen onverminderd doorgaan met de uitvoering en verdere ontwikkeling van haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB / ESG)-beleid. Meer hierover leest u op onze website in de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) schrijft voor dat het pensioenfonds aangeeft op welke wijze zijn beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenfonds houdt bij zijn beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van het pensioenfonds voldoet aan de Code Pensioenfondsen.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft bepaald dat de pensioenregeling onder SFDR wordt aangemerkt als een “Overig product”.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

mrt 10, 2021, 12:43 by Honeywell
Op 10 maart 2021 treedt de Europese SFDR in werking. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

honeywell_upo_navigatie_fc

Op 10 maart 2021 treedt de Europese SFDR in werking. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Inzake de SFDR verklaart Stichting Pensioenfonds Honeywell het volgende: De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure van Stichting Pensioenfonds Honeywell zijn te vinden in de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Pensioenfonds Honeywell houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Het pensioenfonds zal geen indicatoren over ongunstige effecten rapporteren (wanneer de Regulatory Technical Standard (RTS) in werking treedt).

De belangrijkste twee redenen, waarom het fonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet in aanmerking genomen worden, zijn:

  1. Stichting Pensioenfonds Honeywell is van mening dat het niet de strekking van de wetgeving lijkt te zijn om partijen de mogelijkheid te ontnemen om op een minder uitgebreid niveau (d.w.z. zonder rapportage over een groot palet aan indicatoren) aan due diligence te doen. Anders ondervindt het fonds dat op eigen initiatief aan due diligence doet daar de nadelen van door middel van additionele, arbeidsintensieve en kostbare rapportages. Deze mening wordt ondersteund door de AFM die in haar sectorbrief van 16 december 2020 laat weten dat pensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van haar activiteiten en producten. Verder laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke impact zou hebben op de rapportageplicht van het fonds.
  2. Op de tweede plaats is pensioenfonds Honeywell van mening dat het momenteel moeilijk te bepalen is of het fonds de ‘belangrijkste ongunstige effecten’ in aanmerking neemt, zolang de RTS nog niet zijn gepubliceerd. Op het moment van opstellen van deze verklaring ontbreekt de secundaire wetgeving inzake SFDR (‘regulatory technical standards’ oftewel RTS) nog. De Europese Toezichthouders hebben op 4 februari 2021 een conceptversie van de RTS naar de Europese Commissie gestuurd, die waarschijnlijk niet of beperkt aangepast zal worden. De officiële versie zal naar verwachting pas in de zomer van 2021 gepubliceerd worden en op zijn vroegst per 1 januari 2022 in werking treden. Derhalve zal het fonds in ieder geval tot de officiële publicatie van de RTS gebruik maken van de opt-out.

Stichting Pensioenfonds Honeywell heeft zich op dit moment nog geen mening gevormd of het in de toekomst wel zal verklaren dat de belangrijkste ongunstige effecten worden meegewogen in de beleggingsbeslissingen. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de RTS wanneer deze officieel wordt gepubliceerd en de mate waarin de vermogensbeheerder van de beleggingen van het fonds kan ondersteunen bij de rapportagevereisten.

Stichting Pensioenfonds Honeywell blijft ondertussen onverminderd doorgaan met de uitvoering en verdere ontwikkeling van haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB / ESG)-beleid. Meer hierover leest u op onze website in de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) schrijft voor dat het pensioenfonds aangeeft op welke wijze zijn beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenfonds houdt bij zijn beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van het pensioenfonds voldoet aan de Code Pensioenfondsen.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft bepaald dat de pensioenregeling onder SFDR wordt aangemerkt als een “Overig product”.