Dekkingsgraad

Om de financiële situatie van Pensioenfonds Honeywell te beoordelen, gebruiken we een dekkingsgraad.

Een dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds.

  • Bezittingen zijn aandelen, obligaties en vastgoed.
  • Verplichtingen zijn de waarde van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft het fonds precies 1 euro in bezit voor elke euro aan uit te keren pensioen.

Naast de actuele dekkingsgraad kennen we nog twee andere dekkingsgraden. De beleids- en de vereiste dekkingsgraad.

 

De onderstaande barometer geeft de actuele beleidsdekkingsgraad weer:

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad berekenen we op basis van het gemiddelde uit 12 maanden.

Uitgangspunt zijn de uitkomsten van de voorafgaande 12 ‘actuele dekkingsgraad’-cijfers.

De Nederlandsche Bank (DNB) gebruikt de beleidsdekkingsgraad bij de beoordeling of het fonds een herstelplan moet indienen.

Vereiste dekkingsgraad

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat Pensioenfonds Honeywell een goede buffer heeft. Om tegenslagen te kunnen opvangen. Om financieel helemaal gezond te zijn.

De omvang van deze buffer hangt af van de samenstelling van de beleggingen. Op dit moment staat de vereiste dekkingsgraad op 115,6%.

% svg not supported
Boven de 'indexatiedekkingsgraad' We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen, gebaseerd op de prijsindex van juli-juli.
110% - de 'indexatiedekkingsgraad' We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
105% - 110% We kunnen uw pensioen niet verhogen.
100% - 105% We kunnen uw pensioen niet verhogen. Misschien wordt het zelfs lager.
Onder de 100% We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Waarschijnlijk wordt het zelfs lager.

De ‘indexatiedekkingsgraad’ is de uitkomst van een wettelijk voorgeschreven berekening. Deze uitkomst fluctueert van jaar tot jaar, afhankelijk van de rentestanden en de inflatieverwachtingen. De uitkomst ligt doorgaans ergens tussen 120% en 140%.

Onderstaande grafiek en tabel geven het verloop van de actuele dekkingsgraad weer over de laatste 12 maanden:

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad (%) Beleidsdekkingsgraad Huidige dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad svg not supported
jul'23aug'23sep'23okt'23nov'23dec'23jan'24feb'24mrt'24apr'24mei'24jun'24
Beleidsdekkingsgraad137,7%137,2%137,0%136,4%135,9%135,9%136,1%136,2%136,6%137,0%137,6%138,2%
Huidige dekkingsgraad139,3%138,1%141,2%139,2%138,4%131,3%133,0%136,8%137,6%139,1%141,7%142,5%
Vereiste dekkingsgraad115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%115,6%