Zoeken

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard. De informatie is alleen indicatief en aan veranderingen onderhevig. De vermelde gegevens geven bezoekers algemene informatie. 

De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Maar het gebruik van informatie is geheel voor eigen risico. 
De makers van de site nemen de uiterste zorgvuldigheid in acht. Toch zijn fouten niet geheel uit te sluiten. Er kan vertraging zijn in het maken van 'updates'. 
Het pensioenfonds noch de uitvoerder, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden. Het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten zijn alleen ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.
De website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten over de verstrekte informatie berusten bij de uitvoerder, of haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.

English
The information on this website is general, just indicative and subject to change. The data stated are solely meant to provide general information to visitors. The information presented is supposed to be reliable; however the use of this information is completely at the risk of the user of the site. Although the site editors do the utmost to present correct information, the possibility of errors or delays in updates cannot be excluded. The pension fund nor the executor accepts any liability for damage caused by inaccuracy in the given information, or for damage as a result of relying on or the distribution of this information. Rights can exclusively be derived from the pension scheme which applies to the member. This website has been protected by copyright. The executor, or its licensors, possesses the intellectual property of the information provided. Dutch law applies to the use of this website.