Zoeken

Pensioen 1-2-3

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Honeywell. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw persoonlijke pagina Mijn Pensioen. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook uw e-mailadres achter, zo kunnen we u in de toekomst ook via e-mail over pensioenzaken informeren.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 leest u meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds. Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Ouderdomspensioen

  Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Partner- en wezenpensioen

  Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. Dit kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Tijdelijk partnerpensioen totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
  • Levenslang partnerpensioen; totdat uw partner overlijdt.

  Uw kinderen krijgen wezenpensioen.

  Lees meer
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Verdient u meer dan € 55.927,- (2019)? Dan ontvangt u naast uw WIA-uitkering een WIA-excedentpensioen tot een maximum van € 100.000,-. De hoogte van dit pensioen hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer
 • Meer weten?

  Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het reglement of vraag het op bij onze Pensioendesk.

  Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 • Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen over uw salaris tot € 55.927,- (2019). Hiervoor is de WIA-uitkering.

  Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

 • Hoe bouwt u pensioen op?

  U bouwt op drie manieren pensioen op:
  A. AOW. Dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen bij Pensioenfonds Honeywell. U bouwt dit pensioen op via uw werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Lees meer
 • Middelloon

  Ieder jaar bouwt u bij ons een stukje van uw pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Opbouwpercentage

  U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Heeft u bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouwt u over € 13.785,- geen pensioen op. Over uw loon min dit drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% pensioen op.

  Lees meer
 • U en uw werkgever betalen allebei premie

  U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

  Lees meer

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Waardeoverdracht

  Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Honeywell. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt u dit aan met het formulier 'Aanvraag waardeoverdracht'.

  Lees meer
 • Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen

  Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u stopt met werken bij Honeywell of als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Partnerpensioen inruilen voor ouderdomspensioen

  Wilt u een deel van uw partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Eerder, later of gedeeltelijk met pensioen

  Wilt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen? Dit moet u drie maanden voor uw pensioendatum bij ons aanvragen.

  Lees meer
 • Hoger of lager pensioen

  Wilt u eerst een hoger pensioen en daarna lager? Of andersom? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Keuzes

  Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

  Lees meer
 • Pensioenvergelijker

  Bouwde u bij uw vorige werkgever ook pensioen op? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

 • Welke risico's zijn er?

  De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  Lees meer
 • Waardevast pensioen

  Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:

    Toeslag Stijging van de prijzen
  2018 1,00% 1,73%
  2017 0,30% 1,36%
  2016 0,00% -0,32%

   

  Lees meer
 • Tekort

  Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Pensioenfonds Honeywell verzoekt Honeywell een bedrag bij te storten om de financiële situatie van het pensioenfonds te verbeteren.
  • Wij verhogen uw pensioen niet met een toeslag.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verlaagd.

  Pensioenfonds Honeywell heeft een tekort. Voor ons geldt een herstelplan.

  Lees meer

Welke kosten maken wij?

 • Kosten

  Pensioenfonds Honeywell maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

 • Als u van baan verandert

  Heeft u bij ons pensioen opgebouwd, dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds- of verzekeraar.

  Lees meer
 • Als u arbeidsongeschikt wordt

  Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u dit bij ons melden. Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Als u minder gaat werken

  Als u minder gaat werken. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast.

  Lees meer
 • Als u een partner krijgt

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw partner.

  Lees meer
 • Als u gezinsuitbreiding krijgt

  U hoeft uw kind niet bij ons aan te melden. Als u overlijdt, heeft uw kind recht op wezenpensioen. Wilt u ouderschapsverlof opnemen? Dan kan dit invloed hebben op uw pensioenopbouw.

  Lees meer
 • Als u uit elkaar gaat

  Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw ex-partner. Woont u niet langer samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

  Lees meer
 • Als u met verlof gaat

  Als u bijvoorbeeld ouderschapsverlof opneemt. Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof die diverse gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Overleg met uw werkgever wat er mogelijk is.

  Lees meer
 • Als u verhuist

  Als u naar het buitenland verhuist. Geef een verhuizing naar het buitenland of in het buitenland altijd aan ons door. Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

  Lees meer
 • Als u werkloos wordt

  Als u werkloos wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Mijn pensioenoverzicht

  Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Lees meer
 • Vragen?

  Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 27. Of stuur een e-mail naar pf.honeywell@tkppensioen.nl.

  Lees meer