Zoeken

Gevolgen coronavirus voor Pensioenfonds Honeywell

13-03-2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. De financiële gevolgen voor Pensioenfonds Honeywell zijn vooralsnog beperkt.

Algemeen beeld dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind februa...

Lees meer