Zoeken

Wauw! (Bijna) een 8!

14-06-2019

Meten is weten. Daarom hebben we eind vorig jaar onderzocht wat u en uw oud-collega’s vinden van Pensioenfonds Honeywell. Veel resultaten zijn positief. Werknemers geven ons een 7,9. De pensioengerechtigden een 8,2. Mooie cijfers. Maar er valt ook nog genoeg te verbeteren.

Meer vertrouwen

In 2016 deden we een vergelijkbaar onderzoek. Vergeleken met toen is het cijfer voor vertrouwen in Pensioenfonds Honeywell gestegen. Bij de werknemers van een 6,5 naar een 7,5 en bij de pensioengerechtigden van een 7,8 naar een 7,9. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in ons, omdat het betekent dat er draagvlak is voor de manier waarop we uw pensioen regelen.

Communicatie belangrijk voor vertrouwen

De basis van vertrouwen ligt in ons gedrag, onze (financiële) prestaties én in hoe we communiceren. We hebben ook onderzocht wat u vindt van onze communicatie. Ook deze cijfers zijn gestegen. Actieve deelnemers geven ons een 7,4 (6,8 in 2016) en pensioengerechtigden geven een 7,6 (7,4 in 2016). Brieven, de pensioenkrant en het Uniform Pensioenoverzicht worden goed gelezen.

Wat kan beter?

In het onderzoek hebben we gevraagd welke eigenschappen u het best vindt passen bij het pensioenfonds. ‘Deskundig’, ‘betrouwbaar’ en ‘zorgvuldig’ scoren het hoogst. ‘Transparant’ en ‘sympathiek’ scoren het laagst.

We hebben niet onderzocht waarom deze scores lager zijn. Wel hebben we een vermoeden waarom ‘transparant’ minder goed scoort. In principe is alle informatie van Pensioenfonds Honeywell gewoon voor iedereen beschikbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat we transparant zijn. Als informatie niet te begrijpen is, ben je niet transparant. Voor ons is dit een belangrijk aandachtspunt.

Hoe verder?

De onderzoeksresultaten zijn goed. We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg om ervoor te zorgen dat we de volgende keer minstens zo goed scoren. Aan onze transparantie gaan we verder werken, zodat u hiervoor de volgende keer ook een beter cijfer geeft.