Zoeken

Nieuw in uw UPO: uw pensioen als het mee- of tegenzit

20-04-2020

In juni ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe bij Pensioenfonds Honeywell heeft opgebouwd. Maar ook wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. En wat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Het is eigenlijk het bankafschrift van uw pensioen. Nu kunt u óók bekijken hoe uw pensioen eruitziet als het meezit of tegenzit. We leggen het uit.  

Via een afbeelding met drie pijlen ziet u in één oogopslag wat u tot nu toe heeft opgebouwd aan pensioen. En wat u ontvangt als u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen opbouwt zoals u dat nu doet.

Bij de middelste pijl ziet u het pensioen als het goed gaat met de economie.

Daarnaast ziet u nóg twee mogelijke eindresultaten: 

  • Het pensioen dat u kunt verwachten als het heel erg goed gaat met de economie (‘het zit mee’). 
  • Het pensioen dat u kunt verwachten als het slecht gaat met de economie (‘het zit tegen’).

Het gaat om brutobedragen per jaar. De AOW is in deze bedragen niet meegeteld.

Wat zorgt ervoor dat uw pensioen mee- of tegenzit? 

  • De rente kan stijgen of dalen. 
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • De prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen.

Vergelijk uw huidige inkomen met uw pensioen   

We laten nu dus drie mogelijke eindresultaten zien. In die drie bedragen is al rekening gehouden met prijsstijgingen. Zo krijgt u een beter beeld van uw financiële situatie vanaf uw pensioenleeftijd.

U kunt uw huidige inkomen goed vergelijken met uw mogelijke pensioen. En dat helpt u bij uw (eventuele) financiële planning voor een onbezorgde oude dag.

Bent u gepensioneerd?

Ook dan ontvangt u in mei uw Uniform Pensioenoverzicht. Hierin leest u hoeveel pensioen u ieder jaar van ons ontvangt.

Pensioen bij andere werkgevers

Heeft u pensioen opgebouwd bij een andere werkgever? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  • U ziet hier alle pensioenen die u bij verschillende pensioenuitvoerders hebt opgebouwd. U kunt dus ook zien hoeveel pensioen u per pensioenuitvoerder kan verwachten.
  • De AOW is in het pensioenbedrag meegeteld.
  • Deelnemers en gepensioneerden die al AOW ontvangen zien hun te verwachten pensioen over 10 jaar.
  • U ziet uw pensioen als brutobedrag per jaar en als nettobedrag per maand.

Wilt u meer weten over uw UPO?

Bekijk deze video

Of neem contact met ons op via (050) 582 79 60. U kunt ook mailen naar pf.honeywell@tkppensioen.nl. Wij helpen u graag.