Zoeken

Kandidaatstelling bestuursfunctie

05-02-2013

Binnen het bestuur van Stichting Pensioenfonds Honeywell (het pensioenfonds) is een vacature ontstaan voor een bestuurslid als vertegenwoordiger van de deelnemers. Met een brief bent u onlangs geïnformeerd over de gang van zaken rond de verkiezing van een bestuurslid. Het pensioenfonds nodigt u uit zich kandidaat te stellen voor een werknemersbestuurszetel in het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes bestuursleden. Drie leden worden benoemd door Honeywell B.V. De andere drie leden worden gekozen door de deelnemers (dat zijn de actieve deelnemers in dienst van de werkgever) voor de periode van drie jaar of voor de resterende periode van het aftredende bestuurslid. De zittingsperiodes van de drie bestuursleden namens de deelnemers zijn zodanig dat ieder kalenderjaar per 1 april één bestuurslid aftreedt. De bestuursleden kunnen worden herkozen.

U kunt de procedure rond de uitverkiezing van een nieuw bestuurslid in de brief nog eens exact nalezen.