Zoeken

John Huigen nieuw lid Verantwoordingsorgaan

01-11-2019

John Huigen is lid geworden van het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan (VO) houdt toezicht op het bestuur van het pensioenfonds.

Het VO beoordeelt het beleid van het bestuur. Ook beoordeelt het VO of er sprake is van “goed pensioenbestuur”.

In andere woorden: houdt het bestuur voldoende rekening met de belangen van werknemers (huidige en ex-werknemers), pensioengerechtigden en de werkgever? Het VO kijkt bijvoorbeeld naar:

  • hoe het bestuur functioneert
  • welke beleidskeuzes ze maken
  • hoe de communicatie verloopt met de deelnemers.

Het VO kan advies uitbrengen aan het bestuur van het pensioenfonds over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over het beloningsbeleid, het communicatie- en voorlichtingsbeleid of de benoeming van bepaalde bestuurders.

Het VO bestaat uit 8 leden. 2 leden zijn benoemd namens de werkgever, 2 leden namens de werknemers en 4 leden namens de pensioengerechtigden.

John stelt zichzelf voor.