Zoeken

Hier staan pensioenfondsen voor

14-12-2018

Een goed pensioen regel je samen

  1. Van én voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers
  2. Open en eerlijk
  3. Beleggers belonen conform financiële sector
  4. Onafhankelijk toezicht
  5. Verantwoord beleggen

 

Van én voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers

De Nederlandse pensioenfondsen zijn van de werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Deze partijen zijn samen de baas bij pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn niet van de overheid en hebben geen aandeelhouders die eraan willen verdienen.

Wij geloven dat je je pensioen het beste samen regelt. Door samen kosten en risico’s te delen, is uiteindelijk iedereen het beste af. Zo werken we al meer dan 60 jaar. En met resultaat. Want iedereen die in Nederland pensioen heeft opgebouwd, krijgt dat ook. Daar doen we het voor.

De wereld om ons heen verandert. De economie is al jarenlang onrustig. Mensen wisselen steeds vaker van werk. Lang niet iedereen heeft een vaste baan. En we leven steeds langer. Die veranderingen maken het nodig ook het Nederlandse pensioenstelsel te veranderen.

Verandering is dus nodig. Maar wel met behoud van het goede: je pensioen regel je samen. In het belang van iedereen die oud is én in het belang van iedereen die ooit oud zal zijn. In het belang van ons allemaal dus.

Open en eerlijk

Pensioenfondsen vinden het belangrijk open en duidelijk te zijn. Op onze website en in ons jaarverslag kunt u alles vinden: de kosten die we maken, waar we uw pensioengeld in beleggen en de beloningen van onze bestuurders en nog veel meer. Waar deze informatie soms nog moeilijk vindbaar is, werken we aan verbetering.

Pensioenregelingen ontstaan uit onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Uit die gesprekken komen resultaten die het voor iedereen zo eerlijk mogelijk maken. Daardoor zijn er soms veel regels en uitzonderingen. Zo eerlijk mogelijk voor iedereen, maar niet altijd makkelijk te begrijpen. Dat moet beter. We willen het voor iedereen begrijpelijk maken.

Beleggers belonen conform financiële sector

Pensioenfondsen werken in de financiële sector. Om de beste beleggers te krijgen die ervoor zorgen dat u straks een goed pensioen hebt, betalen we salarissen die vergelijkbaar zijn met die in de financiële sector. Bepaalde expertise hebben we nu eenmaal nodig.

Buitenlandse beleggers vragen vaak veel hogere beloningen. Waar ze echt bijdragen aan uw pensioen huren we ze in. Een aantal grote pensioenfondsen heeft afscheid genomen van deze buitenlandse beleggers. Andere pensioenfondsen zijn in gesprek met deze buitenlandse beleggers om de beloningsstructuur te veranderen.

Onafhankelijk toezicht

Pensioenfondsen beheren veel geld. Geld dat werknemers en werkgevers samen bij elkaar hebben gelegd. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Daarom zijn er strenge regels voor pensioenfondsen. Nergens zijn die regels zo streng als in Nederland. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bewaken streng en zorgvuldig dat pensioenfondsen zich aan de regels houden.

Verantwoord beleggen

Voor een goed pensioen is beleggen noodzakelijk. Van de premie die u samen met uw werkgever betaalt, kunnen we ongeveer een derde van uw pensioen betalen. De overige twee derde verdienen we door uw premie te beleggen. Zo krijgt u voor iedere euro die u en uw werkgever samen betalen, ongeveer drie euro aan pensioen terug.
Pensioenfondsen kijken ook naar de invloed van hun beleggingen op de wereld. Veel pensioenfondsen laten daarin de mening van de deelnemers meewegen. En steeds vaker investeren we juist in zaken die de wereld beter maken, zoals schone energie, gezondheidszorg en duurzame gebouwen. Dat levert een goed rendement op én draagt bij aan een betere wereld. Want van uw pensioen wilt u genieten in een wereld die de moeite waard is.