Zoeken

Het pensioenakkoord: wordt vervolgd

01-12-2019

In juni van dit jaar werden de sociale partners (werkgevers en vakbonden), de regering én de Sociaal Economische Raad (SER) het eens over een nieuw pensioenstelsel: het pensioenakkoord. De afspraken uit het pensioenakkoord worden nu verder uitgewerkt. Wordt vervolgd dus.

Waarom is een nieuw pensioenstelsel eigenlijk nodig?

Een nieuw pensioenstelsel is nodig, omdat de arbeidsmarkt is veranderd, Nederland vergrijst en we gemiddeld een stuk langer leven. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Het pensioenakkoord moet ervoor zorgen dat dit ook gebeurt.

Wat staat er in het pensioenakkoord?  

In het pensioenakkoord staan onder andere de volgende plannen. Die moeten dus nog verder uitgewerkt worden:

  • Pensioenen worden minder zeker. Het idee is dat de pensioenen in de toekomst beter kunnen ‘meebewegen’ met de economie. Als het goed gaat met de economie, stijgen de pensioenen sneller. Gaat het minder goed? Dan kunnen de pensioenen eerder omlaag. Op die manier hoeven pensioenfondsen minder geld ‘in huis’ te hebben voor alle pensioenen. De dekkingsgraad van een pensioenfonds hoeft dan dus niet zo hoog te zijn als nu. Of de al opgebouwde pensioenen worden ‘overgezet’ naar het nieuwe pensioensysteem is nog niet duidelijk.
  • De leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw (de zogenaamde doorsneesystematiek) verdwijnt. Jongere deelnemers gaan hierdoor meer pensioen opbouwen. Want iemand die jong is - bijvoorbeeld 30 jaar - kan zijn pensioenpremie langer beleggen dan een deelnemer die 60 jaar oud is. Het is nog niet bekend hoe de pensioenopbouw voor de verschillende leeftijdsgroepen er straks precies uitziet.

Hoe gaat het nu verder?

Er zijn nog belangrijke details waarover de sociale partners en het kabinet het eens moeten worden. Daar praten ze over met elkaar. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt de nieuwe pensioenwet in 2021 in te voeren. In 2022 verwerken de pensioenfondsen de veranderingen in de pensioenen.

Hoe zit het nou precies met de AOW-leeftijd?

Het pensioenakkoord moet dus nog verder uitgewerkt worden. Alleen de nieuwe afspraken over de AOW-leeftijd zijn al wel zeker:

  • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden.
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden.
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden.
  • 2024: 67 jaar.
  • Na 2024: De AOW-leeftijd stijgt 8 maanden per jaar dat we langer leven. Eerder was dit 1 jaar.

Heeft u vragen over uw pensioenregeling?

Neem dan contact met ons op.