Zoeken

Gevolgen coronavirus voor Pensioenfonds Honeywell

13-03-2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. De financiële gevolgen voor Pensioenfonds Honeywell zijn vooralsnog beperkt.

Algemeen beeld dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind februari hebben pensioenfondsen in Nederland gemiddeld een dekkingsgraad van ongeveer 95%. Dit betekent dat er pensioenfondsen zijn met een hogere dekkingsgraad. Maar ook dat er fondsen zijn die lager staan. Pensioenfonds Honeywell had eind februari een dekkingsgraad van 110,0%.

Eind januari was de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland nog net iets hoger dan 100%. In één maand tijd daalt de gemiddelde dekkingsgraad dus met ruim 5%. Dat is een forse daling, met grote gevolgen voor sommige pensioenfondsen.

Waarom daalt de dekkingsgraad zo sterk?

Een belangrijke oorzaak is het Covid-19 virus (Corona). De beurzen werden flink geraakt door de onzekerheid rondom het virus. Die koersverliezen kwamen vooral door de angst voor een economische crisis door het coronavirus. Pensioenfondsen zijn grote beleggers. Zij hebben dus last van koersdalingen. Ook speelt de aanhoudend lage rente mee. 

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Pensioenfonds Honeywell?

Net als andere pensioenfondsen, merkt ook Pensioenfonds Honeywell de negatieve financiële gevolgen van het virus.

Maar het pensioenfonds heeft voldoende buffer om de gevolgen vooralsnog op te vangen. Van een crisis, zoals bij sommige andere pensioenfondsen, is bij Pensioenfonds Honeywell vooralsnog geen sprake.

Wat de verdere gevolgen van het virus zijn op de financiële markten, is op dit moment moeilijk te zeggen. Uiteraard volgt Pensioenfonds Honeywell de ontwikkelingen op de voet.