Zoeken

Coronacrisis raakt iedereen, ook de pensioenfondsen

22-04-2020

Het coronavirus heeft in de eerste plaats een hoge prijs in mensenlevens en gezondheidzorg. Overheden en gezondheidsinstanties doen er alles aan om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin.

Het coronavirus raakt iedereen. Ook de pensioenfondsen. Net als andere pensioenfondsen merkt ook Pensioenfonds Honeywell de negatieve financiële gevolgen van het virus. We zien het aan onze actuele dekkingsgraad. In februari was onze actuele dekkingsgraad 110,0%. In maart was dat 103,5%.

Gelukkig hebben we een dekkingsgraad die de sterke daling op de aandelenmarkten kon opvangen.  Daardoor is er ondanks de daling van de dekkingsgraad op dit moment geen directe dreiging voor het verlagen van uw pensioen.

Wat is er precies aan de hand?  

Door de wereldwijde daling van beurskoersen en rentes hebben veel pensioenfondsen het moeilijk. Pensioenfondsen zijn beleggers. Dat moet ook. Want als een pensioenfonds alleen zou sparen, dan zou het pensioen lager uitvallen of er zou meer pensioenpremie betaald moeten worden. Het grootste deel van het pensioen komt uit de opbrengst van beleggen. Onze doelstelling is namelijk niet alleen om alle pensioen uit te keren, maar ook om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen (indexatie).

Door de angst voor een economische crisis door het coronavirus zijn aandelen nu minder waard. En daardoor zijn ook beleggingen minder waard. Daarnaast moeten de pensioenfondsen hun toekomstige vermogen berekenen aan de hand van een lagere rekenrente. Is die rente laag, dan moeten fondsen meer geld in kas hebben om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. Een lage rente maakt pensioenen dus duurder.

Wij hebben nauwelijks last van de verlaagde rente 

Het is goed om te weten is dat wij nauwelijks last hebben van de gedaalde rente gedurende de afgelopen periode. Dat komt omdat wij het risico van een lagere rente op dit moment voor het grootste deel afdekken. Dat doen we door te beleggen in producten (renteswaps) die de looptijd van de verplichtingen benaderen. Een rentedaling heeft dan bijna geen invloed op de dekkingsgraad. Het afdekken van renterisico voorkomt dus dat het pensioen tegenvalt als de rente omlaaggaat.

Maar het werkt ook andersom. Wanneer de rente stijgt zal ook de dekkingsgraad minder hard stijgen. Daarom dekken we het renterisico niet altijd volledig af.

Wij spreiden onze beleggingen. We kiezen voor een goede balans tussen rendement en risico. We combineren beleggingen waarmee je weinig risico loopt en beleggingen met meer risico, die ook meer winst opleveren.

Wat de verdere gevolgen van het virus zijn op de financiële markten, is op dit moment moeilijk te zeggen. Uiteraard volgt Pensioenfonds Honeywell de ontwikkelingen op de voet. Wij houden u op de hoogte.

Frans van den Oetelaar - Voorzitter Pensioenfonds Honeywell.