Zoeken

Bestuur Pensioenfonds Honeywell compleet

03-12-2019
Marcel Mans en Hans Roeloffzen

Marcel Mars (55) en Hans Roeloffzen (58) zijn officieel benoemd als bestuursleden van Pensioenfonds Honeywell. Dat gebeurde met instemming van De Nederlandsche Bank (DNB)

Marcel is benoemd als bestuurslid namens de werkgever. Hij is projectmanager en werkt sinds 1999 bij Honeywell. Hans is benoemd als bestuurslid namens de werknemers. Hij is senior estimator en werkt sinds 1991 bij Honeywell. Hans is tevens lid van de communicatiecommissie.

Goedkeuring DNB

Het bestuur bestaat uit zes leden: drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden en één bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Hans en Marcel waren al aspirant-bestuursleden. Om officieel bestuurslid van een pensioenfonds te worden is de goedkeuring nodig van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst of (beoogd) bestuurders geschikt zijn om hun functie te vervullen. 

In gesprek met de twee nieuwkomers

Waarom wilde je bestuurslid worden?

Hans: ‘Twee jaar geleden kwam het pensioenfonds op mijn pad. Ze zochten nieuwe mensen. Die oproep kwam op het moment dat ik nadacht over een opleiding of training. Eens in de zoveel tijd pak ik graag iets nieuws op. Bij mijn keuze voor het pensioenfonds zit ook een beetje eigenbelang. Ik ben 58. Ik kijk het pensioen al een beetje in de nek.’

Marcel: ‘Pensioen is een onderwerp dat me aanspreekt. Dat heeft te maken met leeftijd. Als midden vijftiger denk je vaker aan pensioen dan de gemiddelde twintiger of dertiger. Maar mijn belangstelling heeft ook te maken met de thema’s die in het pensioenfonds aan bod komen, zoals financieel beheer, beleggingsmix en risicomanagement. Heel interessant.’

Wat is je uitdaging? 

Hans: ‘De pensioenen staan onder druk. Er gaat veel veranderen. Gelukkig is Pensioenfonds Honeywell een gezond pensioenfonds. We doen er alles aan om dat zo te houden. Voor deelnemers, voor slapers en voor gepensioneerden. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.’

Marcel: ‘Daar sluit ik mij volledig bij aan. Verder was het opleidingstraject van de afgelopen twee jaar ook een uitdaging. Je moet veel meer weten en veel meer cursussen volgen dan ik vooraf had kunnen bedenken. Maar ik heb er geen moment spijt van.’ 

Is er naast je werk en naast het pensioenfonds nog tijd voor hobby’s? 

Hans: ‘Een van mijn hobby’s is houtbewerken. Van oud eiken maak ik nieuwe meubels. Een andere hobby is sporten. Wandelen, fietsen, fitnessactiviteiten zoals kick fit. Dat is kickboksen zonder tegenstander.’   

Marcel: ‘Mijn grote hobby is sporten. Hardlopen en zwemmen bij de triatlonvereniging. Door drukke werkzaamheden schiet het er soms helaas bij in, maar ik probeer altijd trouw de trainingen te bezoeken. Verder vind ik het leuk om te klussen in en rond het huis.’