Zoeken

Bestuur besluit tot toekenning toeslag

24-04-2013

Het bestuur van Pensioenfonds Honeywell heeft besloten om per 1 april 2013 toeslagen te verlenen. Voor actieve deelnemers bedraagt de toeslag 0,306% en voor gepensioneerden en ‘slapers’ is dat 0,352%.

Sinds september 2012 bevindt de dekkingsgraad van Pensioenfonds Honeywell zich boven de grens van een dekkingstekort, het Minimaal Vereist Vermogen van circa 105%.
Op grond van het fondsbeleid is vanaf een dekkingsgraad van 105% sprake van de mogelijkheid tot het verlenen van toeslagen (indexatie). Het is daarbij aan het bestuur om te besluiten of er ook daadwerkelijk sprake kan zijn van indexatie. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.  

Gezien de huidige situatie van de financiële sector in Nederland in het algemeen besloot het bestuur van Pensioenfonds Honeywell voorzichtig te handelen en in eerste instantie deze toeslagen niet toe te kennen. Het bestuur gaf daarbij aan dat als de dekkingsgraad op 31 maart 2013 hoger of gelijk zou zijn aan 107,9%, dat dan met ingang van 1 april 2013 de indexatie alsnog zou worden toegekend. Zou de dekkingsgraad op dat moment lager dan 107,9% zijn, dan zou voor 2013 geen indexatie worden toegekend.
Op 31 maart 2013 bedroeg de dekkingsgraad van pensioenfonds Honeywell 110,7%. 

Bij een dekkingsgraad van 107,9% schrijft het fondsbeleid voor dat het gaat om een gedeeltelijke toeslagverlening, van maximaal 25% van de maatstaf. Voor gepensioneerden en slapers wordt daarbij gekeken naar de Consumenten Prijs Index (CPI, de stijging van de consumentenprijzen in een bepaalde periode); voor actieven wordt gekeken naar de loonindex (de stijging van de cao-lonen bij Honeywell in een bepaalde periode).  Over 2012 bedroeg de stijgingen van de prijsindex 2,43% en van de loonindex 2,11%.
Uiteindelijk bedraagt de indexatie dan 0,352% op basis van de CPI voor inactieve deelnemers en 0,306% op basis van de Loonindex voor actieve deelnemers.

Het bestuur heeft besloten deze indexatie per 1 april 2013 toe te kennen. Het indexatiebesluit viel te laat om dit nog in april mee te nemen. In mei zal dus met terugwerkende kracht tot 1 april de toeslagverlening definitief worden gemaakt.