Zoeken

1% meer pensioen in 2019

15-06-2019

Pensioenfonds Honeywell probeert de pensioenen ieder jaar te verhogen. Want lukt dat niet, dan kunt u met hetzelfde geld minder kopen. Gelukkig stonden we er eind 2018 goed genoeg voor om de pensioenen met 1% te verhogen.

Die verhoging geldt voor iedereen. Dus als u nu pensioen krijgt, maar ook als u nog pensioen opbouwt. De verhoging is ingegaan per 1 januari 2019.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wie dat weet, mag het zeggen. We zien de laatste maanden dat het financieel iets minder goed gaat. Onze beleidsdekkingsgraad is licht gedaald. Het is nu nog niet te zeggen of deze daling doorzet. Dat is afhankelijk van de rente en het resultaat op onze beleggingen.

Volg de financiële situatie!

Wilt u op de beleidsdekkingsgraad en onze financiële situatie volgen? Kijk dan iedere maand rond de 15e op onze website. Dan is de laatste beleidsdekkingsgraad bekend.