Zoeken

“Geen gevolgen op de korte termijn voor ons pensioenfonds…”

29-10-2018

In Amerika worden twee delen van Honeywell losgemaakt van het moederbedrijf. Zij gaan door als zelfstandige ondernemingen, met een eigen notering aan de Amerikaanse beurs. Dat heeft directe gevolgen voor Pensioenfonds Honeywell in Nederland. Voorzitter Frans van den Oetelaar legt het uit.

Als van een succesvolle Tv-serie een hoofdpersoon een eigen show krijgt, noemen ze dat een spin-off. Voor de ouderen onder ons: de comedy Frasier was een zeer succesvolle spin-off van Cheers. Voor de iets jongeren: Joey was een matige spin-off van Friends. Voor de Netflix-generatie: Better call Saul was een best goede spin-off van Breaking Bad.

Twee spin-offs
Ook bij ondernemingen komt dit voor, weten we sinds kort. Twee delen van moederbedrijf Honeywell in Amerika zijn losgekoppeld. Zij hebben een eigen notering gekregen op de beurs. Het eerste deel is de ‘automotive-tak’ die vooral turbo chargers fabriceert. Dat onderdeel gaat verder onder de naam Garrett Motion. Deze business had geen vestigingen in Nederland. Deze spin-off heeft dus geen gevolgen voor Honeywell in Nederland.

Het tweede deel dat van Honeywell is losgekoppeld heet Homes. Hieronder valt alles wat met ‘huis’ te maken heeft, bijvoorbeeld de bekende thermostaten. De nieuwe onderneming heet Residio. Deze spin-off heeft wél gevolgen voor de situatie in Nederland. In Emmen staat een fabriek en in Amsterdam is een verkoopkantoor. Beide vallen niet meer onder Honeywell, maar onder Residio.

Korte termijn
Frans van den Oetelaar: “Er is echt sprake van een nieuwe onderneming waar deze werknemers onder vallen. Ze kunnen daarom niet in ons ondernemingspensioenfonds Honeywell blijven. Het gaat om ongeveer 150 werknemers die deelnemer waren in ons fonds. Zij zijn per 1 oktober 2018 overgegaan naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Daar bouwen ze nu pensioen op. Het pensioen dat ze bij Pensioenfonds Honeywell hebben opgebouwd, blijft bij ons staan. Dat geldt ook voor de rechten uit Vroegpensioen en Levensloop (VPL). Ze blijven dus nog verbonden aan ons fonds, maar niet meer als deelnemer die pensioen opbouwt. Het is op dit moment niet in het belang van deze 150 deelnemers om al hun bij ons opgebouwde pensioen over te dragen naar PME. Bij PME dreigt volgend jaar nog steeds een korting. De dekkingsgraad van PME is rond 100%, die van Pensioenfonds Honeywell is rond de 118%.

Wij zijn geen groot pensioenfonds en het verlies van ongeveer 150 deelnemers laat zich voelen. We hebben nu nog ongeveer 500 deelnemers die actief pensioen bij ons opbouwen. Op korte termijn zullen er geen gevolgen zijn. Onze dekkingsgraad wordt er bijvoorbeeld niet anders van. Wél is het zo dat de kosten per deelnemer iets zullen stijgen. We blijven immers hetzelfde werk doen, maar dan voor minder deelnemers.”

Lange termijn
Frans van den Oetelaar heeft in zijn jaren als voorzitter van Pensioenfonds Honeywell de pensioenwereld flink zien veranderen. Maar voor moeilijke zaken moet je niet weglopen, vindt hij. “De eisen van de overheid en de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) aan bestuurders van pensioenfondsen worden steeds zwaarder. Wij worden over één kam geschoren met de professionele bestuurders bij de grote fondsen. Ons bestuur bestaat echter nog volledig uit Honeywell-mensen. Ik denk dat dat goed is. Wij zitten in de haarvaten van de onderneming en weten precies wat er speelt. We zijn ook altijd aanspreekbaar. Een externe professionele bestuurder bij een ondernemingspensioenfonds zal altijd meer op afstand staan. Met uitzondering van de vertegenwoordiger namens de gepensioneerden doen wij ons werk onbezoldigd en dat doen we goed. Maar het is wél de vraag of we binnen de onderneming nog voldoende mensen vinden die aan die zware eisen kunnen en willen voldoen. Voorlopig lukt ons dat nog steeds. En ten opzichte van ‘grote broer’ PME doen we het nog steeds beter. Dat toont, naast de betere regeling, in ieder geval de meerwaarde van ons ondernemingspensioenfonds aan.”