Zoeken

Contact

Telefonisch 
Voor vragen over uw pensioenregeling of over gevoerde correspondentie kunt u telefonisch contact opnemen met de pensioendesk, telefoon (050) 582 79 27. 

E-mail 
U kunt uw vraag ook e-mailen: pf.honeywell@tkppensioen.nl 

Heeft u vragen over CAO-aangelegenheden, dan kunt u terecht bij uw HR-afdeling. 

Adresgegevens pensioenuitvoeringsorganisatie TKP 

Bezoekadres 
Europaweg 27 
9723 AS Groningen 

Postadres 
Postbus 501 
9700 AM Groningen